Algemene Voorwaarden | C.S. Veritas – Lustrum XXVI

Dit zijn onze algemene voorwaarden. Deze zijn, samen met de verwijzingen die ze bevatten, van toepassing op elke overeenkomst die wij, Collegium Studiosorum Veritas (met KvK-nummer: 40476079), met u sluiten. Mocht u vragen hebben, aarzel dan niet met ons contact te zoeken via abactis@lustrumveritas.nl of per post: Collegium Studiosorum Veritas Kromme Nieuwegracht 54, 3512HK Utrecht. U kunt ons ook bereiken op ons telefoonnummer 030 230 7979. Wij hebben het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen. U stemt ermee in dat steeds de laatste versie van deze algemene voorwaarden op onze overeenkomst van toepassing zal zijn.

Artikel 1 – Producten

Wij verkopen lustrum artikelen.

Artikel 2 – Betalingen

De (totale) prijs van de producten staat in onze webshop aangegeven. U kunt in onze webshop betalen met iDeal.
De eventuele verzendkosten komen voor uw rekening.

Artikel 3 – Leveringen

Het staat ons ons vrij derden in te schakelen voor levering. Producten zullen in dat geval buiten ons om geleverd worden . De verhouding  is dan koper vs. derde partij, waarop de algemene voorwaarden van deze derde partij van toepassing zullen zijn.

Artikel 4 – Retour

Retourneren van producten kan alleen op het moment dat deze buiten ons om worden geleverd, aan de hand van de voorwaarden van de derde partij. Producten die door ons zelf worden geleverd, kunnen alleen worden geweigerd bij uitgifte, op het moment dat het door ons geleverde product niet voldoet aan de eisen, zoals deze omschreven staan op de website. Na aanname van het product, kan dit niet meer geretourneerd worden.

Artikel 5 – Aansprakelijkheid

Wij zijn niet aansprakelijk voor de schade die veroorzaakt is door gebruik van een product. Dit geldt niet als die schade is ontstaan door onze opzet, grove nalatigheid of bewuste roekeloosheid. Uw recht op schadevergoeding zal in ieder geval maximaal het bedrag zijn van het bestelde en betaalde product.

Artikel 6 – Privacy Policy

Wij beschermen uw persoonsgegevens in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). U kunt voor meer informatie onze Privacy Policy raadplegen.

Artikel 7 – Intellectuele eigendomsrechten

Alle intellectuele eigendomsrechten (zoals: auteursrechten, beeldmerken, woordmerken) op onze teksten, foto’s, beelden en andere materialen, zijn ons eigendom (of hebben wij in beheer met toestemming van de rechthebbende). Uw gebruik mag hier geen inbreuk op maken.

Artikel 8 – Klachtenregeling

Als u een klacht heeft over de uitvoering van de overeenkomst, horen wij dat graag. Stuur uw klacht dan zo snel mogelijk (en zo volledig mogelijk omschreven) naar abactis@lustrumveritas.nl. Wij zullen uw klacht zo snel mogelijk afhandelen, uiterlijk binnen vijf dagen nadat we uw klacht hebben ontvangen. Als het langer duurt om de klacht af te wikkelen, ontvangt u binnen vijf dagen een bevestiging van uw klacht en laten we weten wanneer we een inhoudelijk antwoord verwachten. Als we de klacht niet onderling kunnen oplossen, ontstaat er een geschil dat valt onder de geschillenregeling.

Artikel 9 – Geschillenregeling

  1. Op deze algemene voorwaarden en de overeenkomsten die wij met u sluiten is het Nederlands recht van toepassing. In het geval van een geschil is de rechter te Midden-Nederland bevoegd.
  2. Ook kunt u als consument terecht op het ODR-platform (Online Dispute Resolution). Dit platform biedt een eenvoudige, doelmatige, snelle en goedkope buitengerechtelijke oplossing voor geschillen die voortvloeien uit online transacties. Voor meer informatie zie: http://ec.europa.eu/odr